Performance & Safety

เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL สินค้าได้รับคุณภาพ และ ความมุ่งมั่นใส่ใจด้านความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคเป็นที่หนึ่ง
ตู้ทำน้ำเย็น ประเภทถังคว่ำ

ใช้ง่าย สะดวก ประหยัดไฟ

ระบบน้ำเย็น 1-10 ก๊อก เย็นจัด จุน้ำเยอะ

ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ

ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว

ระบบน้ำร้อน ร้อนไว ทันใจ

ตู้ทำน้ำเย็น ระบบปิด

เย็นเร็วทันใจ ห่วงใยสุขภาพ ลดการสัมผัส

ดีไซน์หรู ทันสมัย ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบกรองในตัว

เครื่องทำน้ำเย็น ไฟเยอร์

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตทุกขั้นตอน