ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ

ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา

ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว

ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง

ระบายความร้อนด้วยแผงร้อน