ตู้ทำน้ำเย็น มือกด เท้าเหยียบ ระบบปิด

ตู้ทำน้ำเย็น มือกด เท้าเหยียบ ระบบปิด

เย็นเร็วทันใจ ห่วงใยสุขภาพ ลดการสัมผัส

ตู้ทำน้ำเย็น มือกด เท้าเหยียบ

ตู้ทำน้ำเย็น ก๊อกน้ำพุ่ง ระบบมือกด (ระบบปิด)

ตู้ทำน้ำเย็น ก๊อกน้ำพุ่ง เท้าเหยียบ ไร้มือสัมผัส (ระบบปิด)

ตู้ทำน้ำเย็น ก๊อกงวงช้าง เท้าเหยียบ ไร้มือสัมผัส (ระบบปิด)

ตู้ทำน้ำเย็น ก๊อกงวงช้าง เท้าสัมผัสไฟฟ้า ไร้มือสัมผัส (ระบบปิด)