ตู้ทำน้ำเย็น แบบต่อท่อประปา

ระบบน้ำเย็น 1-10 ก๊อก เย็นจัด จุน้ำเยอะ

ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ

ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง​

ระบายความร้อนด้วยแผงร้อน​

3 ด้าน