Performance & Safety

เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL สินค้าได้รับคุณภาพ และ ความมุ่งมั่นใส่ใจด้านความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคเป็นที่หนึ่ง
ตู้ทำน้ำเย็น ถังคว่ำ

ใช้ง่าย สะดวก ประหยัดไฟ

ระบบน้ำเย็น 1-10 ก๊อก เย็นจัด จุน้ำเยอะ

ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ

ระบบน้ำร้อน น้ำเย็น ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว

ระบบน้ำร้อน ร้อนไว ทันใจ

ตู้ทำน้ำเย็น มือกด เท้าเหยียบ ระบบปิด

เย็นเร็วทันใจ ห่วงใยสุขภาพ ลดการสัมผัส

ดีไซน์หรู ทันสมัย ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบกรองในตัว

เครื่องทำน้ำเย็นไฟเบอร์

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตทุกขั้นตอน