เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL สแตนเลส เป็น สนิมได้ไหม

เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส เป็น สนิมได้ไหม

 1. ไม่เกี่ยวกับสเตนเลสแท้หรือไม่แท้ตัวอย่าง ช้อนส้อม ทำไม
  ไม่เป็นสนิม เพราะมีการล้างทำความสะอาด ขจัดคราบไขมันแต่ถ้าไม่ล้างออกซิเจนไม่สามารถ
  สร้างชั้นฟิล์มผ่านไขมันได้  ไม่เกิน 3-4 เดือนเกิดสนิม
 2. ถังน้ำสแตนเลสแช่น้ำเป็นสนิมไหม
  คำตอบ ไม่เป็น เพราะมีออกซิเจนในน้ำ
  – แต่ ต้องไม่ใช่น้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว น้ำบาดาล ทำให้เกิดคราบของน้ำ หรือตะกรันเกาะที่พื้นผิวของ
    สเตนเลสได้ ทำให้มีส่วนผสมของสารละลายหินปูน
  – ฉะนั้นสนิมที่เกิดขึ้นเป็นสนิมผิว สนิมผิวไม่ได้กัดกร่อนตัวเนื้อสเตนเลส
  – น้ำไม่มีการหมุนเวียน
 3. ถังน้ำสแตนเลส เป็นภาชนะใช้.ใส่น้ำ หรือใช้ในการบริโภค เพื่อบริโภค เพื่อสุขอนามัยที่ดี   
  3.1ขาดการดูแลทำความสะอาด
       – น้ำที่มีความกระด้างทั้งหมด
           ต่ำกว่า 75        ทำความสะอาด ทุกๆ 1 เดือน
           ค่าสูงกว่า 75   ทำความสะอาด ทุกๆ 2 สัปดาห์
      – การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
      – ควรหมั่นล้างทำความสะอาด
 4. พื้นที่สภาพแวดล้อม ที่ทำให้เป็นสนิมได้  พื้นที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ เช่น
   –  ควันพิษ , ละอองของผงปูนหรือน้ำปูน
   –  พื้นที่ที่เป็นติดตั้งของโรงงานอุตสาหกกรรม
   – พื้นที่ที่มีเกลือ (คลอไรต์) และ ไอเค็มจากน้ำทะเลพัดมาติดบนพื้นผิวสเตนเลส
 5. สิ่งสกปรกในพื้นที่ที่ใช้งาน
  – จารบี . น้ำมัน ,น้ำมัน
  – หล่อลื่น  น้ำยา ที่มีกรดไฮโดรคลอริค หรือ กรดเกลือ เป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูง สัมผัสกับอากาศภายนอกเพิ่มความสามารถในการกัดกร่อนสูงขึ้น
  – ฟลูออรีน ไอโอดีน