จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับตัวแทนจำหน่ายยอดขายดี

บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวกับตัวแทนจำหน่ายที่ยอดขายดี ประเทศเวียดนาม วันที่ 13-15 มีนาคม 2562