งานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จ.อุบลราชธานี

งานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

เรียนเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชม ตู้ทำน้ำเย็น Maxcool 

ทีมเซลล์พร้อมตอบทุกข้อซักถามของคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ