งานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จ.ชลบุรี

งานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จ.ชลบุรี
วันที่ 4-7 สิงหาคม 2562

เรียนเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชม ตู้ทำน้ำเย็น Maxcool 

ทีมเซลล์พร้อมตอบทุกข้อซักถามของคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ