เช็คสภาพน้ำก่อนเข้าเครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL
เช็คสภาพน้ำก่อนเข้าเครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL

เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส มีสนิม

น้ำจากก๊อกแล้วมีสารปนเปื้อนเยอะ ทั้งโลหะหนัก ฟลูออไรด์ และสารอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายกับร่างกายอีกกว่า 300 ชนิด
สภาพน้ำดิบที่เราจะนำมากรอง    
 
คุณภาพของน้ำ       
 
          
– น้ำประปาในกทม 
  สามารถใช้เครื่องกรองได้แทบทุกรุ่น
– น้ำในต่างจังหวัด ต้องมีการตรวจ
  ทดสอบความสะอาดของน้ำดิบก่อน 
  เพื่อดูว่ามีสิ่งปนเปื้อน ที่ทำให้สเตนเลส
  เป็นสนิมได้หรือไม่
– ความเป็นกรด-เบสของน้ำ (pH) 
  ต้องมีค่าระหว่าง 5.0-9.0
– ออกซิเจนละลายในน้ำ ต้องมีค่าไม่
  น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
           
– ความขุ่น ต้องมีค่าระหว่าง 5-20
– ปริมาณสารทั้งหมด ต้องมีค่าระหว่าง  
  500 + 1500
– ความกระด้างทั้งหมด  ต้องมีค่าระหว่าง 
  0 – 75