เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL มีสนิม

เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส มีสนิม

 1.  สถานที่ติดตั้ง
  1.1 พื้นที่ที่มีมลภาวะ เช่น ควันพิษ , ละอองของผงปูนหรือน้ำปูนซีเมนต์
  1.2 พื้นที่ที่เป็นติดตั้งของ โรงงานอุตสาหกกรรม
  1.3 พื้นที่ที่มีเกลือ (คลอไรต์) และ ไอเค็มจากน้ำทะเล
  1.4 พื้นที่ที่มีน้ำยาสารเคมี พัดมาติดบนพื้นผิวสเตนเลส จึงทำให้เป็นสนิมได้ง่าย
 2. ฝุ่นละออง
  2.1 วัตถุที่มีขนาดเล็กมาก ลอยอยู่ในอากาศ มันสามารถเข้าเครื่องทำน้ำเย็น ได้จาก
        หลายๆทาง เช่น หน้าต่าง,ควันรถ,เศษดินเศษปูน, เสื้อผ้า, แป้ง หรือแม้กระทั่งการฉีกกระดาษ และวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นต่างๆอีกมากมาย
  2.2 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ และตัวตู้ทำน้ำเย็น 
  2.3 ควรล้างทำความสะอาดทุกๆ สัปดาห์
 3. การทำความสะอาด
  ไม่ได้มีการล้างถังบรรจุน้ำ ทำให้เกิดความสกปรก มลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง
  อากาศก็ร้อนขึ้นทุกวัน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ไม่เป็น ผลดีต่อทั้ง คนและเครื่องทำน้ำเย็น
 4. คราบน้ำ
  เกิดจากไอเย็นระเหยเป็นคราบน้ำ สะสมสิ่งสกปรก ตะกอน, คราบหินปูน ฝุ่นละออง และ
  ความเป็นกรดของน้ำ  ไม่สามารถที่จะระเหยออกไปได้ด้วยตัวเอง  สิ่งสกปรกจะเกาะติด
  เป็นเหตุ ที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนเป็นสนิม