สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติ มีประโยชน์อย่างไร
สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติ มีประโยชน์อย่างไร

PANASONIC สวิตซ์ตัดไฟอัตโนมัติ มีประโยชน์อย่างไร (เบรกเกอร์กันดูดเครื่องทำน้ำเย็น

ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL

เครื่องทำน้ำเย็น  ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL รายแรกที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เป็นหนึ่งในด้านความปลอดภัยของตู้ทำน้ำเย็น  ซึ่งให้ความสำคัญใส่ใจด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

รับประกัน 1 ปี มาตรฐานจาก มอก.

 1. ทำหน้าที่อะไร
  ป้องกันกระแสไฟรั่ว “ELCB” (Earth Leakage Circuit Breaker) เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟรั่ว(ไฟดูด)
  ลงดินจนถึงค่าที่ตรวจจับได้ และยังสามารถปลดวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจึงเหมาะกับการนำไป
  ใช้งานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะกับเครื่องทำน้ำเย็น MAXCOOL   

 2. การเลือกเบรกเกอร์ที่ให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
  – ค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Sensitive) 30 mA (มิลลิแอมแปร์) สวิทซ์ตัวนี้ ทำหน้าที่ตัดไฟทันที
  ก่อนที่จะอันตรายถึงแก่ชีวิต ผลกระทบต่อร่างกาย ร่างกายรับความรู้สึกและ เกิดการเกร็งไม่นาน (ไม่ถึงเสียชีวิต)
  – ปุ่ม TEST (สีเทา) ปุ่มที่มีไว้เพื่อทดสอบการ ทำงานของ ELCB ว่ายังสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่
 3. สาเหตุของการทริป
  – มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Sensitive) = 15 mA
  – สาเหตุ ใช้กับเต้ารับภายใน โอกาสมีความชื้น หรือฝุ่น หรือพวกมด-แมลง ทำให้เกิดทริปได้
 4. วิธีการป้องกันและแก้ไข
  – หลีกเลี่ยงความชื้น และ ฝุ่น
  – สถานที่ที่ติดตั้ง ควรติดตั้งในร่ม เพื่อป้องกันฝนละออง หรือ ฝุ่นละออง
  – ทิ้งเครื่องทำน้ำเย็นให้แห้ง จึงใช้งานได้ปกติ