ตู้ทำน้ำเย็น แบบน้ำพุุ่ง ระบบปิด

เย็นเร็วทันใจ ห่วงใยสุขภาพ ลดการสัมผัส

มือกดเท้าเหยียบ

น้ำพุ่ง ระบบมือกด (ระบบปิด)

น้ำพุ่ง ระบบเท้าเหยีย ไร้มือสัมผัส (ระบบปิด)

ก๊อกงวงช้าง ระบบเท้าเหยียบ ไร้มือสัมผัส (ระบบปิด)