ตู้ทำน้ำเย็น ระบบปิด

เย็นเร็วทันใจ ห่วงใยสุขภาพ ลดการสัมผัส

มือกดเท้าเหยียบ

น้ำพุ (ระบบปิด)

น้ำพุ เท้าเหยียบ (ระบบปิด)