ตู้ทำน้ำเย็น แบบน้ำพุ
ระบบปิด

ลดภาชนะ ประหยัดน้ำ

ตู้ทำน้ำเย็น ระบบปิด น้ำพุ

มือกดเท้าเหยียบ

น้ำพุ (ระบบปิด)

น้ำพุ เท้าเหยียบ (ระบบปิด)