จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับตัวแทนจำหน่ายยอดขายดีเด่นประจำปี

บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวกับตัวแทนจำหน่ายที่ยอดขายดีเด่นประจำปี 2561  ประเทศเวียดนาม วันที่ 13-15 มีนาคม 2562