งานดับเพลิง 2560 บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด

งานดับเพลิง 2560 บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด

อบรมอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร ตึกสูง  อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ