การดูแลรักษาเครื่องทำน้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น MAXCOOL สแตนเลส
การดูแลรักษาตู้ทำน้ำเย้น สแตนเลส

การดูแลเครื่องการดูแลรักษาตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส

 1. หากไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำ ควรทำความสะอาดทันทีที่พบรอยเปื้อนและฝุ่น
 2. ในการทำความสะอาดควรเริ่มจากวิธีและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่อ่อนที่สุดก่อน เสมอและทดลองทำ
  ความสะอาดเป็นบริเวณเล็กๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
 3. ใช้น้ำอุ่นเพื่อช่วยขจัดความมันของน้ำมันหรือจาระบีในขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาด ให้ใช้น้ำ
  สะอาดล้างและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่มหรือกระดาษชำระแผ่นใหญ่ทุกครั้ง
 4. เมื่อใช้กรดทำความสะอาดสแตนเลส ควรใช้มาตรการป้องกันและระมัดระวังอย่างเหมาะสม
 5. ล้างเครื่องใช้ที่ทำจากสแตนเลสทันทีที่เตรียมอาหารเสร็จเสมอ
 6. หลีกเลี่ยงรอยเปื้อนที่เกิดจากเหล็ก โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำจากโลหะ หรืออุปกรณ์ที่เคยนำ
  ไปทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) มาก่อน
 7. กรณีที่ไม่แน่ใจในวิธีทำความสะอาด  หรือพบรอยเปื้อนที่ไม่สามารถขจัดออกได้ ให้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง